Avainasemassa hyvä elämänlaatu

Saarenkodissa halutaan kiinnittää erityistä huomiota ikäihmisten elämänlaadun varmistamiseen. Sen takaavat sujuva arki ja se, että ikääntyneiden tarpeet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Kodinomainen ympäristö

Myös asuinympäristön viihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tilat ovat kodinomaiset ja sisustettu kauniisti. Silti tiloissa on helppo kulkea apuvälineitä hyödyntäen. Turvallisuusnäkökohdat on erityisesti huomioitu.

Ikäihmiset voivat halutessaan osallistua yhteisöllisiin ohjelmiin ja toiminnallisiin viriketuokioihin, mutta sitäkin kunnioitetaan, jos ihminen haluaa olla rauhassa.

Saarenkodilla on tärkeää, että ihminen saa tehdä hänelle merkityksellisiä asioita. Joku voi haluta käydä tervehtimässä ystäväänsä ja toinen taas voi haluta osallistua vaikkapa mummomuskariin. Saarenkodilla halutaan huomioida ikäihmisen persoona ja hänen aiempi elämäntyylinsä. Tutustumme asiakkaisiimme, jotta opimme tuntemaan heidät ja tietämään, millaisista asioista he nauttivat.

Ympärillä ystävät

Saarenkodilla panostetaan siihen, että ikäihmisellä on mielekkäitä ihmissuhteita. Kenellepä ei ole tärkeää saada olla tekemissä paitsi omien läheisten kanssa, myös muun ihmissuhdeverkoston kanssa, joka ihmisen elämään kuluu. Saarenkodilla panostetaan hoitajien ja ikäihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Saarenkodissa pidetään tärkeänä, että hoitajilla on aikaa olla ihmisten kanssa. Läheisyys ja kuunteleminen, jutteleminen ja kohtaaminen ovat arjen merkityksellisiä asioita.

Kaikki palvelut on tuotettu asiakaslähtöisesti. Asiakasta kuunnellaan ja häntä arvostetaan. Elämästähän voi nauttia ihan kaiken ikäisenä!

Terveystieteiden maisteri Riitta Räsäsen Lapin yliopistossa tehty väitöskirja (2011) kuvaa ikääntyneiden elämänlaatua ympärivuorokautisessa hoivassa ja tulokset osoittavat, että hyvän elämänlaadun takaavat hyvä ja sujuva arki. Tärkeimpiä tekijöitä arjessa olivat erityisesti ihmissuhteet sekä ikäihmisten mahdollisuudet itse vaikuttaa omaan arkeensa. Myös asuinympäristöllä ja ikäihmisen tarvitsevan avun saatavuudella oli tärkeä merkitys arjen laatua kuvattaessa.